Handel

Właściwa ochrona pracownika w miejscu pracy

Na każdym placu budowy mogą występować różne zagrożenia dla pracowników, należy dokładnie określić na jakie niebezpieczeństwa są oni narażeni.

Dzięki temu można dostosować odpowiednie środki ochrony dla poszczególnych stanowisk pracy. Niektóre typowe zagrożenia na budowach można złagodzić za pomocą odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Przykładowymi zagrożeniami mogą być prąd elektryczny, chemikalia, szkodliwy pył, trzeba także pamiętać iż wiele materiałów budowlanych może spowodować uszkodzenia ciała jeżeli będą nieprawidłowo przewożone czy składowane. Ważne jest, aby pracownicy używali odpowiednich środków ochrony indywidualnej każdy element powinien zostać sprawdzony pod kątem powodowania dyskomfortu lub ograniczonej mobilności.

Nie mogą także posiadać wystających części przykładowo butów roboczych nie powinny wystawać sznurówki. Ochrona słuchu jest potrzebna do ochrony pracowników przed zagrożeniami hałasem.

Zarówno czas ekspozycji, jak i poziom hałasu, którym poddani są pracownicy, mogą przyczynić się do uszkodzenia słuchu. Nawet jeśli pracownicy są narażeni tylko przez krótki czas, dźwięki o bardzo wysokim natężeniu mogą stanowić zagrożenie dla uszu. Dlatego konieczne jest, aby wszyscy pracownicy mieli zapewniony odpowiedni rodzaj ochrony słuchu dla rodzaju wykonywanej pracy. Dostępne środki ochrony słuchu to zatyczki do uszu czy nauszniki. Środki ochrony słuchu muszą zapewniać odpowiedni poziom ochrony ale nie mogą zagrażać bezpieczeństwu lub komunikacji. Wszyscy pracownicy muszą również wiedzieć, jak prawidłowo nosić swoje środki ochrony. Osoby które pracują przy różnego rodzaju obrabiarkach, piłach, i różnych maszynach które tnących powinny nosić rękawice antyprzekłuciowe antyprzecięciowe. Dzięki nim można właściwie chronić palce i dłonie, najczęściej posiadają one metalowe wzmocnienia. Oczywiście dla każdego charakteru pracy potrzebne będą inne rękawice, przykładowo aby zapewnić pracownikowi lepsze wyczucie niektóre muszą być cieńsze. Elektryce muszą być zaopatrzeni w rękawice które się nie elektryzują, oraz nie przewodzą prądu.

Back To Top