Blog

Na czym polega egzekucja długu przez komornika?

Jeśli masz jakieś zaległości w płatnościach, jesteś winny komuś pieniądze, powinieneś przedstawić swoją ofertę płatności na piśmie do biura komornika i bezpośrednio do wierzyciela.

Powinieneś zacząć dokonywać płatności według zaproponowanej stawki jak najszybciej, aby uniknąć większych problemów. W przypadku, kiedy komornik sądowy nie ma możliwości odzyskania należności, postępowanie może zostać wstrzymane lub umorzone. Dzieje się tak zwykle w przypadku, gdy dłużnik nie ma żadnego źródła dochodów, nie posiada nieruchomości, samochodu, ani wartościowych przedmiotów, które można by zlicytować.

Na czym polega egzekucja długu przez komornika?

W odzyskaniu długu może nam pomóc dobry komornik z Warszawy

Komornik sądowy na podstawie otrzymanego nakazu o zajęciu nieruchomości jest zobowiązany do sprzedaży takiej nieruchomości w drodze aukcji publicznej. Komornicy mają pozwolenie od sądu na wejście do lokalu dłużnika przy użyciu asysty policji i ślusarza, mogą mieć prawo nawet wyważyć drzwi do mieszkania. Komornicy mogą zgłaszać zaległe długi do biur kredytowych i banków, aby zachęcić dłużnika do zapłaty, ponieważ zaległe płatności mogą zaszkodzić wiarygodności kredytowej konsumenta po wpisaniu na listę dłużników.

Przedmioty zabrane przez komornika zostaną sprzedane zwykle na drodze licytacji, a zebrane pieniądze zostaną wykorzystane na spłatę długu i opłat komorniczych. Jeśli kwota ze sprzedaży nie będzie wystarczająca do spłacenia długu, nadal będziesz winien pozostałą część długu wierzycielowi, który może podjąć dalsze działania w celu odzyskania swojej należności. Aukcja komornicza odbywa się, gdy osoba nie jest w stanie spłacić zaległych długów, bez względu na to, czy chodzi o kredyt hipoteczny, kartę kredytową, samochód czy inne należności.

Jeśli chcesz odzyskać dług, może ci pomóc dobry komornik warszawa. Jeśli aukcja nie zgromadzi wystarczającej kwoty, aby spłacić cały dług, wierzyciel może podjąć dalsze działania, aby odzyskać należność. Może to być dalsze postępowanie sądowe, takie jak zajęcie większej części dochodu, a nawet zmuszenie dłużnika do ogłoszenia bankructwa. Jeśli odmówisz wpuszczenia komornika, może on wystąpić do sądu o nakaz przymusowego wejścia do lokalu. To doda dodatkowe koszty do twojego długu. Jeśli spróbujesz fizycznie powstrzymać komornika przed zabraniem zajętych przedmiotów, możesz zostać aresztowany i ukarany przez sąd.

Back To Top