Biznes

Bezpieczne i efektywne środki ochrony roślin

Jest wiele mitów na temat toksyczności i szkodliwości środków ochrony roślin, ale wiele z nich nie jest prawdą.

Wiele badań wykazało, że większość herbicydów jest względnie bezpieczna dla użytkownika, dzikiej przyrody i środowiska i są klasyfikowane jako środki ochrony roślin ogólnego stosowania. Powodem tego jest fakt, że toksyczne działanie herbicydów jest stosunkowo specyficzne dla procesów roślinnych. Większość herbicydów ulega rozkładowi przez mikroby, tkanki roślinne i procesy fizyczne i nie utrzymuje się w glebie przez długi czas. Ponieważ większość herbicydów jest rozpuszczalna w wodzie i jest podatna na rozkład w różnych procesach, istnieje niewielka możliwość odkładania się ich przykładowo w tkankach tłuszczowych zwierząt.

Większość herbicydów jest stosunkowo mało toksyczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Herbicydy stosowane do gleby są adsorbowane w koloidach glebowych i rzadko przedostają się do systemów wodnych.

W związku z tym herbicydy stosowane w glebie mają niewielką szansę na zanieczyszczenie zbiorników wodnych. Tak więc większość środków ochrony roślin jest mniej toksyczna dla ludzi i zwierząt, niż zwykła sól kuchenna czy aspiryna. Wiele herbicydów nie jest toksycznych dla dzikiego życia, populacji drobnoustrojów, zdrowia ludzkiego i środowiska przy rozsądnym stosowaniu i zwracaniu należytej uwagi. Zagrożenia dla zdrowia na ogół występują, gdy operatorzy przeprowadzający opryskiwania nie przestrzegają zasad bezpieczeństwa z powodu niewiedzy na temat potencjalnych zagrożeń, a także z powodu masowego stosowania herbicydów. Dlatego można stwierdzić, że większość herbicydów jest bezpieczna dla następnych upraw, jeśli dokonuje się ich rozsądnej selekcji i sposobu stosowania. Na plonach roślinnych stosuje się także regulatory wzrostu, aby skrócić pędy i uzyskać mocny korzeń rzepaku – zwalczanie przytulii czepnej w zbożach ozimych. Stosowanie środków ochrony roślin pozytywnie wpływa na wzrost i ilość plonów wielu upraw. W wielu przypadkach stosuje się herbicydy, aby utrzymać produkcję roślinną przy minimalnych kosztach w obliczu niedostatecznej dostępności siły roboczej.

Back To Top