Biznes

Wykorzystanie wizerunku osoby podczas imprez masowych

Organizatorzy imprez masowych muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów związanych z wykorzystaniem wizerunku uczestników, gości, osób które znajdują się na widowni.

W tym przypadku możliwe jest zarejestrowanie publiczności jako całości, jednak nie jako poszczególnych osób. W ten sposób obraz może być emitowany przykładowo podczas relacji na żywo, czy też wykorzystany w innych materiałach.

Wykorzystanie wizerunku osoby podczas imprez masowych

Kiedy wizerunek może być wykorzystany bez pozwolenia?

Wizerunek osoby jest rzeczą prywatną, przysługuje każdej osobie prawo do jego ochrony. Dlatego jeżeli telewizja czy też inne media, przykładowo w internecie, chcą wykorzystać nasz wizerunek, musimy wyrazić na to zgodę. Może być to przykładowo wywiad po imprezie masowej, kiedy wyrażamy zgody na wykorzystanie naszego wizerunku w określony sposób, możemy podpisać stosowną umowę, która będzie mówiła o zakresie wykorzystania naszego wizerunku oraz okoliczności, w których może być on zaprezentowany. Możliwe jest wykorzystywanie wizerunku osób znanych, będą to celebryci, artyści, politycy, czy też sportowcy znani z telewizji, mediów społecznościowych. Jednak dotyczy to treści informacyjnej, nie możemy wykorzystać wizerunku znanej osoby w reklamie bez jej wyraźnego zezwolenia.

„Przede wszystkim należy podkreślić, że prawo do wizerunku należy do dóbr osobistych, które przysługują każdemu człowiekowi i podlegają ochronie wynikającej z przepisów kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z podstawową zasadą, rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.” – Piotr Nikołajuk.

Jeżeli organizator imprezy masowej chce wykorzystać wizerunek, powinien podpisać zgodę w formie pisemnej, gdzie bardzo dokładnie określa się zakres wykorzystania wizerunku. Dozwolone jest także wykorzystanie wizerunku w formie dorozumianej, przykładowo jest to impreza biletowana, gdzie na plakatach znajduje się wyraźna informacja o tym, iż będzie ona rejestrowana. Wówczas każdy uczestnik, który znajdzie się w kadrze, może przyjmować, że znajdzie się na nagraniu biorąc udział w danym wydarzeniu. Dodatkowo wykorzystanie wizerunku danej osoby określają przepisy RODO Unii Europejskiej, które mówią także o przetwarzaniu danych biometrycznych.

Back To Top