Biznes

Jak działają baterie?

Istnieje wiele urządzeń chemicznych i mechanicznych zwanych bateriami, chociaż działają one na różnych zasadach fizycznych.

Baterią możemy nazwać urządzenie, które może magazynować energię w formie chemicznej i przekształcać tę zgromadzoną energię chemiczną w energię elektryczną, gdy zajdzie taka potrzeba. Są to najczęściej używane baterie o znanym cylindrycznym kształcie, które wkładamy do pilota od telewizora. Istnieją dwa podstawowe typy chemicznych akumulatorów ogniwo wielokrotnego ładowania lub ogniwo które po wyczerpaniu nie może być już ponownie naładowane. Pod względem magazynowania energii lub rozładowywania energii elektrycznej działają one podobne, chodzi po prostu o to, czy związane z nimi procesy chemiczne umożliwiają wielokrotne ładowanie i rozładowywanie. Bateria składa się z co najmniej jednego, lub wielu ogniw odpowiednio połączonych. Wszystkie ogniwa elektrochemiczne składają się z dwóch elektrod oddzielonych od siebie. Przestrzeń między elektrodami jest wypełniona elektrolitem cieczą jonową, która przewodzi prąd. Jedna elektroda anoda umożliwia wypływanie z niej elektronów.

Druga to katoda odbiera je, energia jest magazynowana w poszczególnych związkach tworzących anodę, katodę i elektrolit na przykład odpowiednio cynk, miedź i SO4.

Zakładając, że akumulator osiągnął stan naładowania albo przez doładowanie, albo przez wytwarzanie, łączny efekt reakcji chemicznych zachodzących między anodą i katodą rozładowuje elektryczność. Anoda ulega tak zwanej reakcji utleniania, podczas rozładowania dwa lub więcej jonów z elektrolitu łączy się z anodą, tworząc związek i uwalniając jeden lub więcej elektronów. Jednocześnie katoda ulega reakcji redukcji, w której materiał, z którego wykonana jest katoda, jony i wolne elektrony łączą się, tworząc związki. Oczywiście można znaleźć także akumulatory do ups czyli urządzeń które służą do podtrzymania działania różnych urządzeń w czasie awarii i przerw w dostawach prądu. Jest to niezwykle ważne, aby przykładowo w szpitalu mieć tego rodzaju zabezpieczenie, które podtrzymuje urządzenia podtrzymujące ludzkie życie.

Back To Top