Motoryzacja

Bezpieczny transport na terenie Europy

Istnieje wiele zalet transportu drogowego w porównaniu z innymi rodzajami transportu. Transport drogowy wymaga znacznie mniejszych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z innymi środkami transportu, takimi jak transport kolejowy czy lotniczy.

Koszt budowy, eksploatacji i utrzymania dróg jest tańszy niż w przypadku kolei. Drogi są zazwyczaj budowane przez rząd i władze lokalne, a za korzystanie z dróg pobierane są tylko niewielkie opłaty. Wyjątkową zaletą transportu drogowego jest to, że zapewnia on usługę od drzwi do drzwi lub od magazynu do magazynu. Zmniejsza to koszty transportu, załadunku i rozładunku. Transport drogowy najlepiej nadaje się do przewozu towarów i osób na i z obszarów wiejskich, które nie są obsługiwane transportem kolejowym, wodnym lub lotniczym. Wymiana towarów między dużymi miastami i małymi wioskami jest możliwa tylko poprzez transport drogowy. Transport drogowy ma wielką przewagę nad innymi rodzajami transportu ze względu na jego elastyczną obsługę, a trasy i terminy można dostosowywać i zmieniać do indywidualnych wymagań bez większych niedogodności. Bardziej ekonomiczny i szybszy jest transport towarów i osób na krótkie odległości. Unika się opóźnień w tranzycie towarów z powodu pośredniego załadunku i przeładunku.

Towar można załadować prosto do pojazdu i przetransportować bezpośrednio do miejsca przeznaczenia. Ponieważ unika się pośredniego załadunku i przeładunku, istnieje mniejsze ryzyko uszkodzenia czy zniszczenia przewożonych towarów. Dlatego transport drogowy najlepiej nadaje się do transportu delikatnych towarów, takich jak porcelana i szkło, które mogą zostać uszkodzone podczas kilkukrotnego załadunku i rozładunku. W porównaniu z innymi rodzajami transportu proces pakowania w transporcie samochodowym jest mniej skomplikowany. Towary transportowane przewozem samochodowym wymagają mniej pakowania lub w wielu przypadkach nie wymagają szczególnego pakowania. Jeśli towary mają zostać wysłane natychmiast lub szybko, transport samochodowy jest bardziej odpowiedni niż transport kolejowy lub wodny. Transport wodny jest bardzo wolny. Dużo czasu marnuje się również na rezerwację towaru i przyjęcie go w przypadku transportu kolejowego czy wodnego. Wybierając transport drogowy zaoszczędza się sporo czasu. Firmę przewozową o trasach międzynarodowych można znaleźć na stronie www.ekspo-trans.pl/finlandia/.

Back To Top